Demo Site

Saturday, May 14, 2011

कुठेतरी छानसे वाचलेले.....................

एकत्र असा ,एकमेकांचे असा
कुठलंही नात फुलण्यासाठी त्या नात्याला आवश्यक तो वेळ देण गरजेचं असतं.
ती वेळ आणि तीई स्पेस जर त्या नात्याला नाही देता आली तर ते नात लवकर कोमेजून जात .
एकमेकांसाठी वेळ काढण अतिशय महत्वाचं आहे. तो वेळ क्वांटिटिव हवा की क्वालिटेटिव्ह याचाही विचार आवश्यक आहे.
खुप वेळ एकमेकांबरोबर पन एकत्र असूनही एकमेकांबरोबर नाही असं... असण्यापेक्षा थोडाच वेळ एकत्र पण तो वेळ १००% एकमेकांचा याला अधिक अर्थ आहे.

साध्या साध्या गोष्टिंमध्ये आनंद लपलेला असतो.
ते छोटे छोटे क्षण अचुक पकडता यायला हवेत.
म्हणजे मग प्रेमातली गम्मत वाढते.
आपण कुणाला तरी आवडतो ही भावना अशाच सहज,सुंदर क्षणातून फुलते.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

लेखनाधिकार

myfreecopyright.com registered & protected Creative Commons License
upakram by upakram.blogspot is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.
Based on a work at upakram.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://upakram.blogspot.com/.

Followers