Demo Site

Thursday, July 7, 2011

मुलींच्या मागे भरकटलेली मुलं....


मुलींच्या मागे भरकटलेली मुलं....
माझ्या मनात कधीकधी विचार येतात
आज काल ची मुलं,
मुलींच्या मागे लागून
स्वताचा वेळ वाया का घालवतात???

Chance मिळाला तर प्रतेक मुलीला
पटवायचा प्रयातना करतात,
जर नवीन नाही पटली तर
जुन्या GirlFriend वर भागवतात.

Hi-Hello करून ओळख होताच
Date वर यायची विचारणा करतात,
स्वाताच्या किंवा वडलांनी कमावलेल्या
पैशांची मात्र वाट लावतात.

जराशी ओळख होताच मागे लागून
तिचा Cell Number मिळवायचा प्रयातना करतात,
तिच्या बरोबर् Dating वर जाऊन
स्वतः बरोबर् तिचा ही वेळ वाया घालवतात.

आकाशातले चंद्र-तारे तोडून आनन्या पर्यंत
नको त्या फुशार्क्या मारतात,
तिने "लग्नं कधी करतोस" विचारताच
तिच्या पासून लांब पळू लागतात.

एक GirlFriend पटवून
हे कधी शांत बसलेच नाहीत,
म्हणून तर अभ्यास करायचा सोडून
ह्यानी मुल्लीच जास्त पटवलेल्या असतात.

पड पड धडपड करून एखादी
नोकरी काशीबशी मिळवतात,
पण शेवटी सवई प्रमाणे Office मधे सुद्धा
Line मारायला सुरवात करतात.

एक हृदय तुमच्या जवळ आहे
त्याचे तुकडे किती करणार आहात,
किती ही मुली पटवल्या तरी
लग्न मात्र एकिशीच करणार आहात..

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

लेखनाधिकार

myfreecopyright.com registered & protected Creative Commons License
upakram by upakram.blogspot is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.
Based on a work at upakram.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://upakram.blogspot.com/.

Followers