Demo Site

Monday, July 4, 2011

माझी अंत्ययात्रा

माझी एक इच्छा आहे...
माझी अंत्ययात्रा मला पहायची आहे...
पहायचंय मला, कोण रडतंय माझ्या मरणावर,
अन् पहायचंय कोण हसतंय माझ्या सरणावर...
पहायचंय मला कोण म्हणतय "अरेरे गेला...!",
...अन् पहायचंय मला कोण म्हणतय "बरं झालं मेला...!"
आणि हो... अजुन एक इच्छा ऐका माझी,
मला जाळन्यापुर्वी वाट पहा 'तिची'...
येईल 'ती' जरुर हे मात्र नक्की आहे,
नाहीच आली तर, स्वर्गात भेट आमची पक्की आहे...
माझ्या तिरडीवर लावू नका फुल-तुरे,
तिच्या डोळ्यातून निघालेले दोन अश्रुच पुरे....!
माझ्या मृत्युवर नका करू कळवळT,
तिची सारी प्रेमपत्रे फ़क्त अग्निमद्धे जाळT...
मला अग्नि देता क्षणी ती सुद्धा रडणार आहे,
कारण माझ्यासोबत तिचे ह्रदय सुद्धा जळणार आहे...
मी मेल्यावरच आमचे प्रेम जगाला कळणार आहे...
.
मला बघायचा आहे कोण माझ्या कपड्यान वरून प्रेमळ हात फिरवणार आहे ...
कोण माझ्या फोटो ला कवटाळून ढसा ढसा रडत आहे...
कोण माझी खेळणी न्याहाळत आहे...
कोण माझ्या कविता वाचत आहे....
मला पाहायचा आहे कोण माझ्यासाठी मला आवडणारी खीर घेवून येत आहे...
मला पाहायचा आहे कोण मला अग्नी देता आहे..
मला पाहायचा आहे मला कोणते चार खांदे मिळत आहे आधाराला...
किती जन रडत आहे ...
आणि महत्वाचा राहिलाच किती मित्र आणि खास म्हणजे किती मैत्रिणी मला miss करणार आहे...
मला खरच
माझ्या साठी किती मुली रडत आहे हे हि मला पाहायचे आहेच... माझी अंत्ययात्रा

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

लेखनाधिकार

myfreecopyright.com registered & protected Creative Commons License
upakram by upakram.blogspot is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.
Based on a work at upakram.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://upakram.blogspot.com/.

Followers